İnternet kullanıcılarının her geçen gün hızla artması, internete erişimin kolaylaşması ve e-ticaret pazarının hızla büyümesiyle firmaların dijitalde var olması gereklilikten çok zorunluluk durumuna gelmiştir. Şuanda dijitalde var olmayan ve dijitalin medyanın olanaklarını kullanarak hedef kitlelerine iletişim yapmayan işletmelerin yakın gelecekte rekabette yer alabilmelerinin oldukça güç olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için de işletmelerin dijital pazarlama eğitimi almaları çok önemlidir.

KOBI’ler için dijital pazarlama ile ilgili en kritik konu en az bütçe ile maksimum hedef kitleye erişmek ve pazarlama iletişimi yapılan kişileri satış sürecine dahil edebilmektir. KOBI’lerin dijitalde müşteri edinimi için izlemesi gereken 5 önemli adımı aşağıda inceleyelim.

1- Hedef Kitle Tanımı

İşletmelerin tüm pazara servis sağlaması genellikle çok zordur. KOBI’lerin pazarın belli bir bölümüne odaklanması gerekir. Bunun için de stratejik olarak pazar belli ortak karakteristiklere sahip olan segmentlere bölünür. “Segmentasyon” denilen bu çalışma sonucunda firmanın ürünlerinin hitap ettiği kişiler veya işletmeler göz önünde bulundurularak segmentlerden bir veya birkaçı seçilir. Seçilen segmentler işletmenin hedef kitlesini oluşturur.

Dijital medyanın klasik medyadan en büyük farkı neredeyse nokta atışı hedeflemeye imkan vermesidir. Dijital pazarlama çalışmalarında çok detaylı hedeflemeler yapılabildiğinden, ne kadar etkili hedefleme yapılabilirse harcanan reklam bütçesinden alınacak verim o kadar artacaktır.

2- Pazarlama İletişimi Stratejisi

Pazarlama iletişimi, dijital pazarlama çalışmalarında firmaların genellikle üzerine çok eğilmeden geçtiği bir konudur. Halbuki dijital pazarlama çalışmalarında başarı için hedefleme ile birlikte en önemli unsurların başında gelir.

Başarılı bir pazarlama iletişimi, firmanın benzersiz değer önermesi (USP) ve ürün ve servislerinin ayırt edici özelliklerinin iletişimde uygun ve etkili şekilde kullanılmasıyla mümkündür. Pazarlama iletişimi stratejisi ile firma pazarda farklılaşır ve pazardaki “konumlama”sını yapar. İşletmenin pazarda farklılaşması verdiği ana ve alt mesajlar ile gerçekleşir ve bu yolla işletmenin hedef kitleyi kendisine çekmesi kolaylaşır. KOBI’lerin pazarlama iletişimi stratejisi dijital pazarlama çalışmalarında kullanılacak metin, görsel ve video içeriklere temel oluşturur.

3- Dijital Pazarlama ile Ziyaretçi Edinimi

Hedef kitlesini ve iletişim startejisini netleştirmiş KOBI’ler, bütçelerini ve bulunmak istedikleri dijital medya kanallarını belirleyerek dijital pazarlama faaliyetlerine başlayabilirler. Dijital pazarlama çalışmalarının da öncelikli amacı işletmenin web sitesine veya mobil uygulamasına ziyaretçi getirmektir.

Dijital pazarlamada kullanılabilecek pek çok medya kanalı mevcuttur. KOBI’ler, stratejileri ve bütçeleri doğrultusunda dijital medya kanallarının tümünde veya birkaçında bulunabilirler. Günümüzde işletmelerce sıkça kullanılan popüler bazı dijital medya kanalları; arama motoru reklamları, sosyal medya reklamları, display reklamlar ve e-posta pazarlama’dır. Dijital pazarlama çalışmaları ile ziyaretçi edinimi sağlanır.

4- Üyelik Dönüşümü

Dijital pazarlama çalışmaları ile web sitesine getirilen ziyaretçilerin öncelikle iletişim bilgilerini girerek işletmeye üyelik yapması istenir. Üyelik yapan kişiler işletmenin ürün ve servislerine ilgisini göstermiş olurlar ve “ziyaretçi” statüsünden “potansiyel müşteri” statüsüne geçerler. Web siteleri için en önemli performans göstergelerinden biri “üyelik dönüşüm oranı”dır. Üyelik dönüşümünü arttırmak, KOBI’lerin dijitalden edineceği ROI’yi arttırmak için oldukça önemlidir. Bunun için sürekli olarak dönüşüm optimizasyonu (CRO-conversion rate optimisation) çalışmaları yapmak gerekir.

5- Satış Dönüşümü

E-ticaret fonksiyonu bulunan web sitelerinde siteye gelen ziyaretçiler ürün seçimini yaptıktan sonra siteye üye olarak “satış hunisi” denilen satın alım sürecine başlarlar. Birkaç adımdan oluşan satış hunisinin her adımında belli oranlarda ziyaretçiler siteyi terk eder. Web sitesine gelen ziyaretçilerin müşteriye dönüşüm oranı “satış dönüşüm oranı” olarak adlandırılır ve e-ticaret siteleri için en önemli performans göstergelerinden biridir. Satış dönüşüm oranını arttırmak için de sürekli olarak dönüşüm optimizasyonu çalışmaları yapmak gerekir. Siteye üye olup satın alım yapmayan potansiyel müşterilere e-posta pazarlama çalışmalarıyla iletişim yapılarak satış potansiyeli arttırılır.

E-ticaret fonkisyonu bulunmayan işletmelerde ise form doldurma ile web sitesine üyelik yapan kişiler firmanın satış temsilcileri tarafından aranarak ürün hakkında bilgi alırlar. Bu sayede KOBI’ler üyelerin bir kısmını telefonda müşteriye dönüştürerek satışlarını gerçekleştirler.

 Dijital Pazarlama Eğitimi

Dijital Pazarlama Eğitimi

Dijital Pazarlama Eğitimi

Dijital pazarlamada başarı için bu 5 adımın her birinin detaylı olarak çalışılması ve etkili şekilde yönetilmesi gerekir. KOBI’lerin bu 5 adımı stratejik olara başarıyla yönetebilmesi ve dolayısıyla satışlarını arttırabilmesi için dijital pazarlama konusunda temel bilgilere sahip olması oldukça önemlidir.

KOBI’lere yönelik hazırlanmış pratiğe dönük ve kapsamlı 2 günlük dijital pazarlama eğitimi almak için https://www.olgusengul.com/dijital-pazarlama-egitimi/ adresinden eğitim başvurusu yapabilirsiniz.